Hvordan reparere/fikse partisjonstabeller på harddisk i Windows

manuviraj
Skrevet av
Godkjent av
18

reparer partisjonstabell windows 10Du starter PC-en din og plutselig får du meldingen, «ugyldig partisjonstabell» eller «mangler partisjonstabell». Det er naturlig å få panikk og anta at du har mistet tilgangen til dataene dine for godt. Men det er ikke tilfelle. Det finnes flere måter du kan reparere partisjonstabellen på PCens HDD eller SSD. Vi ser nærmere på disse metodene i avsnittene nedenfor.

Hva er en partisjonstabell

Partisjonstabellen (eller partisjonskartet) på en HDD, eller SSD, definerer hvordan disken er partisjonert. Den inneholder nødvendig informasjon som lar OS-et ditt vite hvilken partisjon som er oppstarts-partisjonen. De to mest brukte partisjonstabellene på Windows er Master Boot Record (MBR) og GUID Partition Table (GPT).

MBR er et eldre partisjonsskjema, hovedsakelig brukt i eldre datamaskiner (før 2015). I dette systemet, lagres partisjonsdataene i diskens første sektor. Hver partisjonsoppføring utgjør 16 byte, med en maksimalt støttet størrelse på 64 byte. Derfor støtter MBR-partisjonstabellen maksimalt 4 partisjoner. Maksimal partisjonsstørrelse for hver partisjon er 2 TB.

GUID-partisjonstabell (GPT) ble utviklet for å overkomme begrensningene til MBR, samt å utgjøre en del av Intels Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) – erstatningen for den gamle PC BIOS. De fleste moderne datamaskiner bruker GPT. For gjennomsnittsbrukeren gir GPT tre hovedfordeler over MBR:

 1. Den støtter opptil 128 partisjoner.
 2. Maksimalt støttet partisjonsstørrelse er 18 Exabyte (EB).
 3. GPT inneholder en sikkerhetskopi av partisjonstabellen for bedre databeskyttelse og integritet.

Hva betyr ‘Ugyldig partisjonstabell’?

Hvis du støter på feilen «ugyldig partisjonstabell», betyr det at systemet ditt ikke klarer å lokalisere partisjonen som inneholder oppstartsdataene. Det kan være flere grunner til dette, hvorav de fleste er enkle å løse. Bruk tabellen nedenfor som en veiledning:

Årsak

Beskrivelse

⛓️ Ukorrekt oppstartsekvens Oppstartsekvensen bestemmer hvilken lagringsdisk systemet vil sjekke for OS sine oppstartsfiler. Hvis den er satt feil, vil PC-en sjekke feil lagringsenhet for OS, og følgelig gi feilen med ugyldig partisjonstabell når den ikke kan lokalisere oppstartspartisjonen på den disken. Oppstartsekvensen kan endres i BIOS/UEFI-innstillingene.
💿 Dårlige sektorer Dårlige sektorer er uleselige/uskrivbare områder på en disk. De kan oppstå av forskjellige grunner, inkludert normal slitasje. Hvis oppstarts sektoren utvikler en dårlig sektor, vil PCen gi feilen med ugyldig partisjonstabell.
🦠 Skadet partisjonstabell Det er en rekke faktorer som kan forårsake skade på partisjonstabellen. Datavirus, data korrupsjon, strømbrudd og overspenning kan alle skade integriteten til dine data og partisjonstabellen, og gjøre den uleselig.
⚙️ Feilkonfigurert Windows OS Hvis du har tuklet med Windows oppstartsinnstillinger eller sekvens, kan det resultere i en feil med ugyldig partisjonstabell
✅ To eller flere partisjoner er merket som aktive Den aktive partisjonen på datamaskinen din er den som inneholder OS og Windows oppstarts filer. Hvis flere partisjoner er merket som aktive, vil ikke Windows starte, og du får feilen med ugyldig partisjonstabell.
💻 En utdatert BIOS Et hovedkort med utdaterte BIOS-drivere kan være ute av stand til å lokalisere oppstarts sektoren på disken din.

Hvordan gjenopprette data fra en disk med en ugyldig partisjonstabell

Å reparere en partisjonstabell kan i blant føre til datatap, avhengig av hva som forårsaket feilen og metoden som brukes for å fikse den. Derfor er det lurt å først gjenopprette alle dataene dine før du går videre med å reparere partisjonstabellen. Den eneste måten å utføre DIY datarekonstruksjon på er å bruke et datarekonstruksjonsverktøy.

For å utføre datagjenoppretting på en disk som viser meldingen ugyldig partisjonstabell ved oppstart, må du koble den til en annen fungerende PC. Du kan enten koble til disken direkte ved hjelp av SATA-kabelen, eller bruke et diskkabinett for å utføre partisjonsgjenoppretting på den som en ekstern harddisk.

I vår veiledning vil vi bruke Disk Drill, hovedsakelig på grunn av brukervennligheten og den uovertrufne funksjonaliteten. Den gjenkjenner over 400 filformater, alle vanlige filsystemer på tvers av forskjellige operativsystemer, og fungerer med stasjoner selv om de er korrupte. Du kan dra nytte av Disk Drills gratis prøveversjon, som lar deg gjenopprette opptil 500 MB med filer gratis.

Slik kan du gjenopprette data fra en disk med en ødelagt hovedfil, ved å bruke Disk Drill:

 1. Last ned Disk Drill og installer den på en separat disk.
 2. Åpne Disk Drill, velg disken som hadde den ugyldige partisjonstabellen, og klikk på Søk etter tapte data.Søk etter tapte data i Disk Drill.
 3. Klikk på Se gjennom funnede elementer for å se de gjenopprettbare dataene som Disk Drill fant. For å filtrere resultatene, kan du direkte klikke på den relevante filtypen–Bilder, Lyd, Videoer, Dokumenter, Arkiver, og Annet.Se gjennom funnede elementer valg i Disk Drill.
 4. Utvid Eksisterende seksjonen for å se filene som allerede er på disken din, eller Slettet eller tapt seksjonen for å se filer som ble slettet tidligere.Datarekonstruksjonsseksjoner i Disk Drill.
 5. Bruk avkryssningsboksene for å velge de nødvendige filene. Disk Drill viser et forhåndsvisning av den for øyeblikket valgte filen. Du kan også klikke på øyeikonet ved siden av filnavnet for å manuelt få Disk Drill til å vise en forhåndsvisning. Klikk på Gjenopprett etter å ha bekreftet valget ditt.Liste over gjenopprettelige filer i Disk Drill.
 6. Velg et gjenopprettingsmål for filene dine. Klikk på Neste.Gjenopprettingsdestinasjonsinvitasjon i Disk Drill.
 7. Disk Drill vil gjenopprette filene dine.

Hvordan reparere partisjonstabeller på Windows

Siden PCen din ikke vil starte med en ugyldig partisjonstabell, må du opprette en oppstartbar USB-enhet ved hjelp av Windows installasjonsmedier for å bruke disse løsningene. Når du har opprettet installasjonsmediet, kan du bruke det til å gå inn i Windows-gjenopprettingsmiljøet (WinRE) og fikse feilen med ugyldig partisjonstabell.

For noen fikser må du opprette en Windows to Go USB ved hjelp av et verktøy som RUFUS.

Når du har gjort det, her er hvordan du kan fikse problemet med ugyldig partisjonstabell på datamaskinen din:

Metode 1: Gjenopprett Windows til en tidligere tilstand ved hjelp av Systemgjenoppretting

Systemgjenopprettingsfunksjonen i Windows er en gave fra himmelen hvis du ønsker å gjenopprette partisjonstabellen. Den vil tilbakestille PC-en din til en tidligere tilstand, en der systemet var riktig konfigurert. Men funksjonen burde ha vært aktivert med et gjenopprettingspunkt som ble opprettet før Windows ble feilkonfigurert.

Slik bruker du Windows Systemgjenoppretting for å reparere partisjonstabellen på PC-en din:

 1. Koble Windows-installasjonsmediet USB til PC-en din.
 2. På skjermen for å installere Windows, velg Reparer denne PC-en for å gå inn i Windows Recovery Environment (WinRE).
 3. Gå nå til Feilsøk > Avanserte alternativer > Systemgjenoppretting.
 4. Klikk Neste på velkomstskjermen for Systemgjenoppretting.Velkomst for Systemgjenoppretting.
 5. Velg et systemgjenopprettingspunkt på denne skjermen og klikk Neste.Gjenopprettingspunkt.
 6. Dobbeltsjekk alle detaljer og klikk på Fullfør.Fullføring av Systemgjenoppretting.

Metode 2: Marker Andre Primærpartisjoner som Inaktive

Kommandolinjeverktøyet diskpart i Windows kan hjelpe deg med å merke partisjoner, i tillegg til den som inneholder Windows, som inaktive. Dette vil fikse feilen med ugyldig partisjonstabell hvis den ble forårsaket av flere aktive primærpartisjoner.

Slik gjør du dette:

 1. Gå inn i Windows gjenopprettingsmiljø (WinRE).
 2. Gå til Feilsøk > Avanserte alternativer > Kommandoprompt.
 3. Skriv diskpart i konsollen.Diskpart-kommando.
 4. Skriv list disk og trykk Enter.List disk-kommando.
 5. Velg disken som inneholder Windows OS. Du kan gjøre dette ved å bruke kommandoen select disk x. Erstatt x med disknummeret til det aktuelle drevet. For eksempel, select disk 0.Select disk-kommando.
 6. Skriv list partition og trykk Enter.List partition-kommando.
 7. Nå, se etter partisjoner merket med «Primary». Velg den som ikke inneholder Windows. Skriv select partition x og trykk Enter. Igjen, erstatt x med partisjonsnummeret.Select partition-kommando.
 8. Til slutt, skriv inactive og trykk Enter.Inactive-kommando.
 9. Gjenta trinnene for å merke alle andre partisjoner, unntatt den som inneholder OS, som inaktive.

Metode 3: Endre oppstartsrekkefølgen

Hvis det er flere disker tilkoblet PC-en din, bør den som inneholder Windows være øverst i oppstartsrekkefølgen. Du kan endre oppstartsrekkefølgen i PC-ens BIOS eller UEFI-innstillinger.

De eksakte stegene vil variere mellom produsenter, men det burde se omtrent slik ut:

 1. Start PC-en din og trykk på den relevante funksjonstasten eller kombinasjonen for å gå inn i BIOS-menyen. Se i brukerhåndboken for hovedkortet ditt, eller gjør rett og slett et Google-søk for å finne ut akkurat hvilken tast du må trykke på.
 2. Går til Oppstart-menyen i BIOS og se etter innstillingen for oppstartsrekkefølge.
 3. Justér oppstartsrekkefølgen slik at disken som inneholder Windows er oppført først.
 4. Lagre innstillingene og avslutt.
 5. Start PC-en på nytt.

Metode 4: Reparer partisjonstabell ved hjelp av CMD

Windows har et par kommandoer som kan oppdage korrupsjon og utføre reparasjon av partisjonstabeller. Du må kjøre disse kommandoene inne i Kommandoprompten. Du kan også kjøre CHKDSK-kommandoen for å oppdage og fikse dårlige sektorer på disken din.

Bruk CHKDSK for å skanne og reparere dårlige sektorer

 1. Åpne Kommandoprompt i Windows Recovery Environment (WinRE).
 2. Skriv inn chkdsk C: /f /r og trykk Enter.bruk chkdsk fra gjenopprettingsmodus
 3. CHKDSK-skanningen vil starte.

Bruk Bootrec for å reparere partisjonstabellen

 1. Åpne Kommandoprompt i Windows Recovery Environment (WinRE). Du kan gjøre dette ved å bruke Feilsøk > Avanserte alternativer > Kommandoprompt.
 2. Hvis du bruker MBR-partisjonsskjemaet, skriv bootrec /fixmbr og trykk Enter. For diskbaserte diskar skriv bootrec /fixboot og trykk Enter.bruk bootrec /fixmbr

Metode 5: Reparer partisjonstabellen med Windows Diskadministrasjon

Bruk denne metoden for stasjoner som ikke inneholder systemets primære OS, eller hvis du har koblet stasjonen til en annen datamaskin. Denne metoden innebærer sletting av det problematiske volumet og deretter oppretting av et nytt.

Du vil miste dataene dine, så sørg for å gjenopprette dem på forhånd.

Slik kan du gjøre dette:

 1. I Windows Search (Windows-tasten + S), skriv «diskbehandling.» Klikk på Opprett og formater harddiskpartisjoner fra søkeresultatene.
 2. Høyreklikk på stasjonen som viser meldingen om ugyldig partisjonstabell, og klikk Slett volum. Trykk Ja på eventuelle bekreftelsesdialoger.Slett volum Diskbehandling.
 3. Området som volumet okkuperte vil vises som uallokert. Høyreklikk på det uallokerte området og velg Nytt enkeltvolum.Nytt enkeltvolum Diskbehandling.
 4. Følg trinnene i veiviseren for Nytt enkeltvolum for å opprette et helt nytt volum med en ny partisjonstabell.

Hvordan fikse feilen med ugyldig partisjonstabell under/etter installasjon av Windows

Mens ikke-oppstartbare GPT-disker kan gjenkjennes av en eldre BIOS, vil bruk av oppstartbare GPT-disker kreve at du bruker UEFI. Du vil møte feilen «ugyldig partisjonstabell» hvis du prøver å bruke en oppstartbar GPT-disk med den eldre BIOS-en eller bruker en MBR-disk med UEFI. De fleste hovedkort lar deg bytte mellom eldre BIOS og UEFI-moduser for å legge til rette for større kompatibilitet med både MBR- og GPT-disker.

Utdaterte BIOS-drivere kan også føre til feil med ugyldig partisjonstabell. I seksjonene nedenfor skal vi vise deg hvordan du bytter mellom arvet BIOS og UEFI-modus, og hvordan du oppdaterer BIOS-driverne dine.

Bytt mellom arvet BIOS og UEFI-moduser

Avhengig av hovedkortprodusenten, vil den nøyaktige prosessen for å bytte mellom arvet BIOS og UEFI-modus variere. Men den bør se omtrent slik ut.

 1. Gå inn i hovedkortets BIOS/UEFI-meny ved å trykke på den relevante tasten så snart produsentens logo vises. Vanligvis er det en av funksjonstastene.
 2. Gå inn i Oppstart-menyen.
 3. Bruk de nevnte tastene på skjermen for å veksle mellom BIOS og UEFI i Oppstartsmodus-feltet. Bytt til BIOS hvis du har tenkt å bruke en MBR-disk, og UEFI hvis du ønsker å bruke GPT-partisjonsskjemaet.
 4. Lagre innstillingene og avslutt.

Last ned og installer BIOS fra en oppstartbar USB-stasjon

For å oppdatere BIOS i et system som ikke kan lokalisere partisjonstabellen eller som viser feil om ugyldig partisjonstabell, må du flashe BIOS-oppdateringen ved hjelp av en oppstartbar USB-stasjon. Slik ser dette ut:

 1. Koble en USB-stasjon til en fungerende datamaskin.
 2. Last ned den nyeste BIOS-oppdateringen for hovedkortet til PC-en som viser feilen med ugyldig partisjonstabell.
 3. Kopier BIOS-oppdateringsfilen til USB-stasjonen. Vi anbefaler at du ikke oppbevarer andre filer på USB-stasjonen. Noter det eksakte filnavnet og filetternavnet til BIOS-oppdateringsfilen.
 4. Koble USB-stasjonen til PC-en med den ugyldige partisjonstabellen og gå inn i BIOS-menyen.
 5. Gå til oppstartsvalgene og velg USB-stasjonen.
 6. De fleste hovedkort vil oppdage oppdateringen automatisk. Andre vil vise et Kommandoprompt-vindu. I dette tilfellet, skriv inn det eksakte filnavnet til BIOS-oppdateringsfilen sammen med filetternavnet og trykk Enter.
 7. Følg de relevante stegene på hovedkortet ditt for å blinke BIOS-oppdateringen.

Gjenoppbygg partisjonstabellen fra MBR til GPT

Diskpart-verktøyet lar deg konvertere en MBR-disk til GPT, men det sletter dataene dine i prosessen. Dette er nyttig når du vil bruke UEFI og dra nytte av GPT-partisjonstabellen. Husk å gjenopprette dataene dine først.

Slik kan du gjenopprette en partisjonstabell og konvertere den til GPT ved hjelp av diskpart:

 1. Gå inn i Windows Recovery Environment (WinRE) og åpne Kommandoprompt (Feilsøking > Avanserte alternativer > Kommandoprompt).
 2. Skriv diskpart og trykk Enter.Diskpart-kommando.
 3. Skriv list disk og trykk Enter.List disk-kommando.
 4. Skriv select disk x og trykk Enter. Erstatt x med disknummeret til disken du ønsker å konvertere til GPT.Select disk-kommando.
 5. Skriv clean og trykk Enter.Clean-kommando.
 6. Til slutt skriver du convert GPT og trykker Enter for å konvertere disken til GPT.Convert GPT-kommando.

Gjenoppbygg partisjonstabellen uten å miste data

Windows 10 og 11 lar deg konvertere en MBR-disk til GPT, uten å miste data. Men, disken må oppfylle disse forutsetningene for at denne løsningen skal fungere.

Hvis disken din oppfyller kriteriene, her er hvordan du kan konvertere den til GPT:

 1. Start datamaskinen din i Windows Recovery Environment (WinRE) og åpne Kommandoprompt (Feilsøking > Avanserte alternativer > Kommandoprompt).
 2. Skriv inn MBR2GPT /validate og trykk Enter.
 3. For å utføre konverteringen, skriv inn MBR2GPT /convert /disk x. Erstatt x med disknummeret til disken du ønsker å konvertere til GPT. Hvis det kun er en disk tilkoblet PC-en din, vil dette være 0.

Konklusjon

Metodene ovenfor forklarer hvordan du kan reparere harddiskens partisjonstabell uten å miste data. Slike feil kommer som regel uventet, og den beste måten å beskytte seg selv på er å ha en fast rutine for sikkerhetskopiering. Dette sikrer at du ikke trenger å laste ned tredjepartsprogrammer for å gjenopprette dataene dine, slik at du kan løse problemet uten den ekstra stressfaktoren med datatap.

Ofte stilte spørsmål:

Sannsynligvis, hvis du bruker et system med komponenter fra midten av 2010-tallet og senere, bruker disken din GPT-partisjonstabellen. For å vite sikkert, må du åpne Diskbehandling, høyreklikke på disken, velge Egenskaper, og se oppføringen i feltet Partisjonstype under Volumer-fanen.
Avhengig av hva som skadet partisjonstabellen, må du bruke en av disse metodene for å reparere den:
 • Bruk Windows Systemgjenoppretting.
 • Reparer partisjonstabellen ved hjelp av Bootrec-verktøyet.
 • Bruk Diskhåndtering for å reparere partisjonstabellen.
 • Gjenoppbygg og konverter partisjonstabellen til GPT ved bruk av diskpart eller MBR2GPT-verktøyene.
Det er to måter å bygge om en partisjonstabell uten å miste data på:
 1. Bruk Bootrec-verktøyet for å reparere partisjonstabellen.
 2. Bruk MBR2GPT-verktøyet for å gjenopprette og konvertere partisjonstabellen til GPT i Windows 10 og 11.
Alternativt kan du først gjenopprette dataene dine ved hjelp av et datagjenopprettingsprogram, og deretter bruke den metoden du ønsker for å bygge opp partisjonstabellen på nytt.
Noen vanlige årsaker til korrupte partisjonstabeller inkluderer:
 • Skadelig programvare.
 • Plutselige strømbrudd eller overspenninger.
 • Feilkonfigurert Windows OS.
 • Dårlige sektorer på disken.
manuviraj
Manuviraj Godara er en profesjonell innholdsskriver med over 4 års erfaring i beltet. Hans stadig voksende fascinasjon og erfaring med teknologi driver ham til å skape innhold relatert til datagjenoppretting og forbrukerteknologi.
Godkjent av
12 års erfaring innen programvareutvikling, databaseadministrasjon og maskinvare-reparasjon.
0 COMMENTS
This field is required
This field is required
We respect your privacy; your email address will not be published.

We respect your privacy; your email address will not be published.

You have entered an incorrect email address!
This field is required