Hur man reparerar/fixar hårddiskavdelningstabeller på Windows

manuviraj
Skriven av
Godkänd av
17

reparera partitionstabell windows 10Du startar din dator och plötsligt möts du av meddelandet, ”ogiltig partitionstabell” eller ”saknad partitionstabell”. Det är naturligt att få panik och anta att du har förlorat åtkomsten till dina data för alltid. Men var lugn, så är inte fallet. Det finns flera sätt du kan reparera partitionstabellen på din dators HDD eller SSD. Vi tar en grundlig titt på dessa metoder i avsnitten nedan.

Vad är en partitionstabell

Partitionstabellen (eller partitionskartan) för en HDD eller SSD, definerar hur disken är partitionerad. Den innehåller nödvändig information som låter ditt OS veta vilken partition som är startpartitionen. De två mest använda partitionstabellerna på Windows är Master Boot Record (MBR) och GUID-partitionstabell (GPT).

MBR är ett äldre partitionsschema, som främst används i äldre datorer (före 2015). I det lagras partitionsdatan i diskens första sektor. Varje partitionsinlägg utgörs av 16 byte, med ett maximalt stöd på 64 byte. Därför stöder MBR-partitionstabellen maximalt 4 partitioner. Den maximala storleken på varje partition är 2 TB.

GUID-partitionstabellen (GPT) utvecklades för att överkomma begränsningarna hos MBR samt för att utgöra en del av Intels Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) – ersättningen för den gammaldags PC-BIOS. De flesta moderna datorer använder GPT. För genomsnittsanvändaren erbjuder GPT tre huvudsakliga fördelar jämfört med MBR:

 1. Den stöder upp till 128 partitioner.
 2. Den maximala stödda partitionsstorleken är 18 Exabyte (EB).
 3. GPT innehåller en säkerhetskopia av partitionstabellen för bättre datasäkerhet och integritet.

Vad innebär ogiltig partitionstabell?

Om du stöter på felet ogiltig partitionstabell innebär det att ditt system inte kan hitta partitionen som innehåller bootdata. Det kan finnas flera anledningar till detta, där de flesta av dem är lätta att åtgärda. Använd tabellen nedan som en guide:

Anledning

Beskrivning

⛓️ Felaktig uppstartsföljd Uppstartsföljden bestämmer vilken lagringsenhet ditt system kommer att kontrollera för ditt operativsystems uppstartsfil. Om den är fel inställd kommer datorn att kontrollera fel lagringsenhet för operativsystemet, och kommer därför att returnera felet för ogiltig partitionstabell när den inte kan lokalisera uppstartspartitionen på den enheten. Uppstartsföljden kan ändras i BIOS/UEFI-inställningarna.
💿 Dåliga sektorer Dåliga sektorer är oläsbara/omöjliga att skriva på områden på en disk. De kan uppstå av olika anledningar, inklusive normalt slitage. Om uppstartssektorn utvecklar en dålig sektor kommer PC:n att returnera felet för ogiltig partitionstabell.
🦠 Skadad partitionstabell Det finns många faktorer som kan skada partitionstabellen. Datorvirus, datakorruption, strömavbrott och överspänningar, kan alla skada integriteten på dina data och partitionstabellen, och göra den oläsbar.
⚙️ Felkonfigurerad Windows OS Om du har manipulerat med Windows uppstartsinställningar eller sekvensen, kan det resultera i ett fel med en ogiltig partitionstabell.
✅ Två eller flera partitioner är markerade som aktiva Den aktiva partitionen på din dator är den som innehåller operativsystemet och Windows uppstartsfilerna. Om flera partitioner är markerade som aktiva kommer Windows inte att starta, och du kommer att få felet för ogiltig partitionstabell.
💻 En föråldrad BIOS Ett moderkort med föråldrad BIOS-drivrutiner kanske inte kan lokalisera uppstartssektorn på din disk.

Hur man återställer data från en enhet med en ogiltig partitionstabell

Att fixa en partitionstabell kan ibland orsaka dataförlust, beroende på vad som orsakade felet och vilken metod som använts för att åtgärda det. Det är därför en bra idé att först återställa alla dina data innan du fortsätter med att reparera partitionstabellen. Det enda sättet att utföra dataåterställning själv är att använda ett verktyg för dataåterställning.

För att utföra dataåterställning på en disk som vid start visar meddelandet om ogiltig partitionstabell måste du ansluta den till en annan fungerande dator. Du kan antingen ansluta enheten direkt med dess SATA-kabel, eller använda ett diskenkapsling för att utföra återställning av partitioner på den som en extern enhet.

I vår handledning kommer vi använda Disk Drill, främst på grund av dess användarvänlighet och oöverträffad funktionalitet. Programmet känner igen över 400 filformat, alla vanliga filsystem över olika operativsystem, och fungerar med enheter även om de är korrupta. Du kan dra nytta av Disk Drills gratis provversion, som låter dig återställa upp till 500 MB filer gratis.

Så här kan du återställa data från en enhet med en skadad huvudfil, med Disk Drill:

 1. Ladda ner Disk Drill och installera det på en separat disk.
 2. Öppna Disk Drill, välj disken som hade ogiltig partitionstabell, och klicka på Sök efter förlorade data.Sök efter förlorade data i Disk Drill.
 3. Klicka på Granska hittade objekt för att se de återställningsbara data som Disk Drill hittade. För att filtrera resultaten kan du direkt klicka på motsvarande filtyp – Bilder, Audio, Videor, Dokument, Arkiv, och Övrigt.Alternativet Granska hittade objekt i Disk Drill.
 4. Utöka avsnittet Befintliga för att visa filer som redan finns på din enhet, eller avsnittet Raderade eller förlorade för att visa filer som tidigare har raderats.Dataåterställningsavsnitt i Disk Drill.
 5. Använd kryssrutorna för att välja de filer som behövs. Disk Drill visar en förhandsgranskning av den nuvarande valda filen. Du kan också klicka på ögonikonen bredvid filnamnet för att manuellt uppmana Disk Drill att visa en förhandsgranskning. Klicka på Återställ efter att du bekräftat ditt val.Lista över återställningsbara filer i Disk Drill.
 6. Välj en återställningsdestination för dina filer. Klicka på Nästa.Prompt för återställningsdestination i Disk Drill.
 7. Disk Drill kommer att återställa dina filer.

Hur man reparerar partitionstabeller i Windows

Eftersom din PC inte startar med en ogiltig partitionstabell kommer du att behöva skapa en startbar USB-enhet med hjälp av Windows installationsmedia för att tillämpa dessa lösningar. När du har skapat installationsmediet kan du använda det för att gå in i Windows Återställningsmiljö (WinRE) och åtgärda felet med den ogiltiga partitionstabellen.

För vissa fixar behöver du skapa en Windows to Go USB med hjälp av ett verktyg som RUFUS.

När du har gjort det, här är hur du kan åtgärda problemet med den ogiltiga partitionstabellen på din dator:

Metod 1: Återställ Windows till ett tidigare tillstånd med hjälp av Systemåterställning

Systemåterställningsfunktionen i Windows är en skickad gåva om du vill återställa partitionstabellen. Den kommer att återställa din dator till ett tidigare tillstånd, ett där systemet var konfigurerat korrekt. Funktionen borde dock ha aktiverats med en återställningspunkt som skapades innan Windows blev felkonfigurerat.

Så här använder du Windows Systemåterställning för att reparera partitionstabellen på din dator:

 1. Anslut Windows installationsmedia USB till din dator.
 2. På skärmen installera Windows, välj Reparera den här datorn för att komma in i Windows Återställningsmiljö (WinRE).
 3. Gå nu till Felsök > Avancerade alternativ > Systemåterställning.
 4. Klicka på Nästa på välkomstskärmen för Systemåterställning.Välkommen till Systemåterställning.
 5. Välj en systemåterställningspunkt på denna skärm och klicka på Nästa.Återställningspunkt.
 6. Kontrollera alla uppgifter och klicka på Slutför.Slutför Systemåterställning.

Metod 2: Markera andra primära partitioner som inaktiva

Kommandotolksverktyget diskpart på Windows kan hjälpa dig markera partitioner, förutom den som innehåller Windows, som inaktiva. Detta kommer att åtgärda felet med ogiltig partitionstabell om det var orsakat av flera aktiva primärpartitioner.

Så här gör du detta:

 1. Ange Windows Återställningsmiljö (WinRE).
 2. Gå till Felsök > Avancerade alternativ > Kommandotolk.
 3. Skriv diskpart i konsolen.Diskpart kommando.
 4. Skriv list disk och tryck på Enter.List disk kommando.
 5. Välj den disk som innehåller Windows OS. Du kan göra detta genom att använda kommandot select disk x. Byt ut x mot disknumret på den aktuella enheten. Exempelvis, select disk 0.Välj disk kommando.
 6. Skriv list partition och tryck på Enter.List partition kommando.
 7. Nu, leta efter partitioner med etiketten “Primär”. Välj den som inte innehåller Windows. Skriv select partition x och tryck på Enter. Byt igen ut x mot partitionens nummer.Välj partition kommando.
 8. Avslutningsvis, skriv inactive och tryck på Enter.Inaktiv kommando.
 9. Upprepa stegen för att markera alla andra partitioner, förutom den som innehåller operativsystemet, som inaktiva.

Metod 3: Ändra startordningen

Om det finns flera diskar anslutna till din PC bör den som innehåller Windows vara överst i startordningen. Du kan ändra startordningen i din PCs BIOS- eller UEFI-inställningar.

Exakta steg varierar mellan tillverkare, men det bör se ut ungefär så här:

 1. Starta din dator och tryck på den relevanta funktionstangenten eller kombinationen för att gå in i BIOS-menyn. Se användarmanualen för ditt moderkort eller gör helt enkelt en Google-sökning för att ta reda på vilken tangent du behöver trycka på.
 2. Gå till Boot-menyn i BIOS och leta efter inställningen för startordning.
 3. Justera startordningen så att disken som innehåller Windows är listad först.
 4. Spara inställningarna och avsluta.
 5. Starta om din dator.

Metod 4: Reparera partitionstabellen med CMD

Windows har ett par kommandon som kan upptäcka korruption och utföra reparation av partitionstabellen. Du behöver exekvera dessa kommandon inom Kommandotolken. Du kan också köra kommandot CHKDSK för att upptäcka och åtgärda dåliga sektorer på din enhet.

Använd CHKDSK för att skanna och åtgärda dåliga sektorer

 1. Öppna Kommandotolken i Windows Återställningsmiljö (WinRE).
 2. Skriv chkdsk C: /f /r och tryck Enter.använd chkdsk från återställningsläge
 3. CHKDSK-skanningen kommer att börja.

Använd Bootrec för att reparera partitionstabellen

 1. Öppna Kommandotolken inom Windows Återställningsmiljö (WinRE). Detta kan du göra genom Felsök > Avancerade alternativ > Kommandotolken.
 2. Om du använder MBR-partitioneringsschema, skriv bootrec /fixmbr och tryck Enter. För diskar baserade på GPT, skriv bootrec /fixboot och tryck Enter.använd bootrec /fixmbr

Metod 5: Fixa partitionstabellen med Windows Diskhantering

Använd denna metod för enheter som inte innehåller ditt systems primära operativsystem, eller om du har anslutit enheten till en annan dator. Metoden innebär att radera den problematiska volymen och sedan skapa en ny.

Du kommer att förlora dina data, så var säker på att återställa dem i förväg.

Så här kan du göra detta:

 1. I Windows-sökningen (Windows-tangenten + S), skriv ”diskhantering”. Klicka på Skapa och formatera hårddiskpartitioner från sökresultaten.
 2. Högerklicka på enheten som visar meddelandet om ogiltig partitionstabell och klicka Radera volym. Tryck Ja på alla bekräftelseuppmaningar.Radera volym Diskhantering.
 3. Utrymmet som volymen upptog kommer att visas som oallokerat. Högerklicka på den oallokerade platsen och välj Ny enkel volym.Ny enkel volym Diskhantering.
 4. Följ stegen i guiden Ny enkel volym för att skapa en helt ny volym med en ny partitionstabell.

Hur man åtgärdar felaktigt partitionstabellfel vid/efter installation av Windows

Medan icke-startbara GPT-diskar kan kännas igen av ett äldre BIOS, kommer användningen av startbara GPT-diskar kräva att du använder UEFI. Du kommer att stöta på felet ogiltig partitionstabell om du försöker använda en startbar GPT-disk med det äldre BIOS:et eller använder en MBR-disk med UEFI. De flesta moderkort låter dig växla mellan äldre BIOS och UEFI-lägen för att möjliggöra bredare kompatibilitet med både MBR och GPT-diskar.

Föråldrade BIOS-drivrutiner kan också resultera i felet med ogiltig partitionstabell. I avsnitten nedan kommer vi att visa dig hur du byter mellan legacy BIOS och UEFI-lägen, och hur du uppdaterar dina BIOS-drivrutiner.

Byt mellan Legacy BIOS och UEFI-lägen

Beroende på moderkortets tillverkare kommer den exakta processen för att växla mellan lägena legacy BIOS och UEFI att skilja sig. Men det borde se ut ungefär så här.

 1. Gå in på moderkortets BIOS/UEFI-meny genom att trycka på den relevanta tangenten så fort tillverkarens logga visas. Oftast är det en av funktionstangenterna.
 2. Gå in i Boot-menyn.
 3. Använd de nämnda tangenterna på skärmen för att växla mellan BIOS och UEFI i fältet Boot Mode. Växla till BIOS om du tänker använda en MBR-disk, och till UEFI om du vill använda GPT-partitionsschemat.
 4. Spara inställningarna och avsluta.

Ladda ner och installera BIOS från en startbar USB-enhet

För att uppdatera BIOS i ett system som inte kan hitta partitionstabellen eller visar felet ogiltig partitionstabell, behöver du flasha BIOS-uppdateringen med hjälp av en startbar USB-enhet. Så här ser det ut:

 1. Anslut ett USB-minne till en fungerande dator.
 2. Ladda ner den senaste BIOS-uppdateringen för moderkortet till PC:n som visar felmeddelandet om ogiltig partitionstabell.
 3. Kopiera BIOS-uppdateringsfilen till USB-minnet. Vi rekommenderar att du inte lagrar några andra filer på USB-minnet. Notera den exakta filnamnet och filändelsen för BIOS-uppdateringsfilen.
 4. Anslut USB-minnet till PC:n med den ogiltiga partitionstabellen och gå in i BIOS-menyn.
 5. Gå till startalternativen och välj USB-minnet.
 6. De flesta moderkort kommer automatiskt att detektera uppdateringen. Andra kommer att visa ett Kommandotolksfönster. I detta fall, skriv in det exakta filnamnet på BIOS-uppdateringsfilen med filändelsen och tryck Enter.
 7. Följ de relevanta stegen för ditt moderkort för att flasha BIOS-uppdateringen.

Återuppbygg partitions­tabellen från MBR till GPT

Diskpart-verktyget låter dig konvertera en MBR-disk till GPT, men det raderar dina data i processen. Detta är användbart när du vill använda UEFI och dra nytta av GPT-partitionstabellen. Se till att återskapa dina data först.

Så här kan du återställa en partitionstabell och konvertera den till GPT med diskpart:

 1. Starta Windows Återställningsmiljön (WinRE) och öppna Kommandotolken (Felsök > Avancerade alternativ > Kommandotolken).
 2. Skriv diskpart och tryck Enter.Diskpart-kommando.
 3. Skriv list disk och tryck Enter.List disk-kommando.
 4. Skriv select disk x och tryck Enter. Ersätt x med diskennummer för den enhet som du önskar konvertera till GPT.Select disk-kommando.
 5. Skriv clean och tryck Enter.Clean-kommando.
 6. Till sist, skriv convert GPT och tryck Enter för att konvertera disken till GPT.Convert GPT-kommando.

Återuppbygg Partitionstabell Utan Att Förlora Data

Windows 10 och 11 låter dig konvertera en MBR-disk till GPT utan att förlora data. Men, disken måste uppfylla dessa förutsättningar för att denna lösning ska fungera.

Om din disk uppfyller kriterierna, här är hur du kan konvertera den till GPT:

 1. Starta om din dator till Windows Återställningsmiljön (WinRE) och öppna Kommandotolken (Felsök > Avancerade alternativ > Kommandotolken).
 2. Skriv MBR2GPT /validate och tryck Enter.
 3. För att genomföra konverteringen, skriv MBR2GPT /convert /disk x. Ersätt x med disknumret för den enhet du vill konvertera till GPT. Om det bara är en disk ansluten till din dator, kommer detta att vara 0.

Slutsats

Metoderna ovanför förklarar hur du kan reparera din hårddisks partitionstabell utan att förlora data. Sådana fel kommer oftast utan förvarning och det bästa sättet att skydda dig själv är att ha ett regelbundet backupschema. Detta säkerställer att du inte behöver ladda ner tredjepartsprogram för att återställa dina data, vilket låter dig hantera problemet utan den extra stressen av dataförlust.

Vanliga frågor:

Chanserna är stora att om du använder ett system med komponenter från mitten av 2010-talet och senare, använder din disk GPT-partitionstabellen. För att veta säkert behöver du öppna Diskhantering, högerklicka på disken, välja Egenskaper, och se posten i fältet Partitionsstil under fliken Volym.
Beroende på vad som skadade partitionstabellen behöver du använda en av dessa metoder för att reparera den:
 • Använd Windows Systemåterställning.
 • Reparera partitionstabellen med hjälp av Bootrec-verktyget.
 • Använd Diskhantering för att reparera partitionstabellen.
 • Återskapa och konvertera partitionstabellen till GPT med diskpart eller MBR2GPT-verktygen.
Det finns två sätt att återskapa en partitionstabell utan att förlora data:
 1. Använd verktyget Bootrec för att fixa partitionstabellen.
 2. Använd verktyget MBR2GPT för att återskapa och konvertera partitionstabellen till GPT i Windows 10 och 11.
Alternativt kan du först återskapa dina data med hjälp av ett dataåterställningsprogram, sedan använda den metod du föredrar för att återskapa partitionstabellen.
Vanliga orsaker till skadad partitionstabell inkluderar:
 • Skadlig programvara.
 • Plötsliga strömavbrott eller överbelastningar.
 • Felkonfigurerat Windows OS.
 • Dåliga sektorer på enheten.
manuviraj
Manuviraj Godara är en professionell innehållsskrivare med över 4 års erfarenhet. Hans ständigt växande fascination och erfarenhet av teknologi driver honom att skapa innehåll relaterat till dataåterställning och konsumentteknologi.
Godkänd av
12 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, databasadministration och reparation av hårdvara.
0 COMMENTS
This field is required
This field is required
We respect your privacy; your email address will not be published.

We respect your privacy; your email address will not be published.

You have entered an incorrect email address!
This field is required