Vad är livslängden på ett SD-kort och hur kontrollerar man det?

Skriven av
45

sd-kortets livslängdSD-kort är ett billigt och effektivt sätt att lagra dina data. Det är enkelt att använda och kompatibelt med de flesta enheter som finns tillgängliga nuförtiden. Men innan du använder ditt kort om och om igen, kom ihåg att SD-kort har en begränsad livslängd.

När ett SD-kort närmar sig slutet av sin livslängd börjar det bli mer känsligt för olika fel. Så om du vill veta om ditt SD-kort är på väg att dö, kommer denna guide att hjälpa dig att förstå livslängden på SD-kortet och vad du kan göra för att ta hand om ditt kort.

Vad är den faktiska livslängden för ett SD-kort?

Som vilken annan lagringsenhet som helst kan ett SD-kort eller ett mikro-SD-kort bli slitna när du använder dem under en tid. Dessa kort använder flashminnesteknik, som har ett begränsat antal skrivcykler innan den börjar försämras.

Enligt SD Association bör kort ha en livslängd på cirka 10 år eller mer. Andra nyare SD-kort, som Samsungs micro SD-kort, kan hålla i upp till 16 år. Dock kommer varje fotograf du frågar att tala om för dig att det är mycket mindre än så.

Det faktiska svaret beror på den teknologi som används för att tillverka SD-kort. SD-kort har en begränsad livslängd, även om de inte används. Dessutom beror SD-kortets återstående livslängd också på olika faktorer, såsom följande:

 • Kvalitet på SD-kort – Hur ett SD-kort tillverkas påverkar direkt hur länge det kommer att hålla. Vissa märken och tillverkare av SD-kort, såsom Samsung och Sandisk, är kända för att producera mer hållbara och pålitliga SD-kort.
 • Användning – Sättet du använder ditt SD-kort på kan påskynda dess nedbrytning. Att felaktigt koppla ifrån enheten under filöverföring kan påverka dess integritet. Att köra applikationer direkt från ditt SD-kort kan också öka dess slitage.
 • Formatering – Att formatera ditt SD-kort fler gånger än vad som är idealiskt påverkar SD-kortets livslängd. På samma sätt kan formatering av ditt SD-kort med inkompatibla filsystem också skada det.
 • Miljöförhållanden – Hur förvarar du ditt SD-kort? Att utsätta ditt SD-kort för högre temperaturer, fuktighet och till och med överdriven damm kan påverka hur länge ett SD-kort behåller data utan ström. Ännu värre är att det kan orsaka fysiska skador och leda till dataförlust.

Att förstå en SD-korts och mikro-SD-korts livslängd kan hjälpa dig att undvika oväntade fel eller mildra problem du stöter på när du använder ditt kort. Oavsett om du är en fotograf som använder ditt SD-kort mer intensivt eller en tillfällig användare hjälper det att övervaka ditt korts hälsa till att hålla behovet av att återställa filer från ett korrupt SD-kort borta.

Tecken på ett döende SD-kort

Medan du inte kan kontrollera det exakta hälsotillståndet för ditt SD-kort, kan du fortfarande titta på några uppenbara tecken på att ditt SD-kort inte är okej:

Tecken Beskrivning
🐌 Avsevärt långsammare läs/skriv-hastigheter Medan en långsammare läs/skriv-hastighet kan orsakas av olika skäl blir det också tydligt när en SD-korts livslängd är nådd.
⚠️ Olika felmeddelanden dyker upp ofta Ett mer vanligt tecken på att ett SD-kort håller på att gå sönder är plötsligt och mer frekvent förekomst av olika filfel.
📂 Filer dyker upp slumpmässigt Filer som dyker upp slumpmässigt kan bero på datakorruption, filsystemsfel eller skadlig programvara, men det kan också bero på kortets nedbrytning.
👻 Kortet visas inte i Filhanteraren När ditt SD-kort inte längre känns igen av enheter kan det vara ett tecken på förestående fel.
❎ Filer på SD-kortet blir slumpmässigt korrupta När SD-kortets skrivcykler har använts kan filerna på ditt kort börja bli förvrängda eller oläsbara.

Hur man återställer data från ett döende SD-kort

Det är viktigt att få tillbaka dina filer från ett felfunktionerande SD-kort så snart som möjligt. Men om du av någon anledning inte kan komma åt det, använd ett professionellt verktyg för dataåterställning för att öka chanserna till en framgångsrik återhämtning.

För felande lagringsenheter rekommenderas det att utföra en byte-för-byte-kopia av ditt kort och skanna den avbilden för att undvika ytterligare skador. Disk Drill är ett av de bästa verktygen för dataåterställning från SD-kort som även stödjer skapandet av SD-kortbilder.

Först, använd Disk Drill för att utföra en byte-för-byte säkerhetskopia av ditt SD-kort genom att följa dessa steg:

 1. Ladda ner och installera Disk Drill.
  disk drill install
 2. Anslut ditt SD-kort till din dator. Öppna sedan appen och klicka på Drive Backup.
  drive backup
 3. Välj ditt SD-kort och klicka på Byte-to-Byte Backup.
  drive backup
 4. Välj var du vill lagra din säkerhetskopia. Se till att fildestinationen har tillräckligt med diskutrymme för att lagra din säkerhetskopia. Efter att ha justerat säkerhetskopiets inställningar, klicka på OK. Detta startar säkerhetskopieringsprocessen.
  backup into byte-to-byte
 5. Efter att Disk Drill har slutfört säkerhetskopieringen, klicka på Hem-knappen.
  disk image created

Nu när du har skapat en diskavbildning av ditt SD-kort, kan du nu skanna efter förlorade filer. Följ dessa steg för att fortsätta:

 1. På Disk Drill’s startsida, klicka på Lagringsenheter > Koppla diskavbild.
  attach disk image
 2. Välj den säkerhetskopia du skapat och klicka på Öppna.
  storage devices
 3. Nu borde du se diskavbilden av ditt SD-kort i listan över tillgängliga enheter. Välj avbilden och klicka på Sök efter förlorad data.
  search for lost data
 4. Disk Drill börjar skanna din säkerhetskopia. Förhandsgranska filerna som skannats hittills genom att klicka på Granska hittade objekt. Om du vill vänta till skanningen är klar, gå till nästa steg.
 5. Efter att skanningen är avslutad, klicka på Granska hittade objekt.
  review found items
 6. Förhandsgranska de filer du vill återställa genom att klicka på dem. Efter att du valt de filer du vill återställa, klicka på Återskapa.
  recover files
 7. Välj den mapp där du vill lagra dina återställda filer. Klicka sedan på Nästa. Disk Drill återställer nu dina filer och lagrar dem på den plats du valt.
  select file destination
 8. Efter återställningsprocessen visar Disk Drill återställningsstatusen och det totala antalet återställda filer. Om du vill inspektera dina filer, klicka på Visa återställd data i Utforskaren.
  disk drill completed

Tips för att förlänga livslängden på ditt SD-kort

Ett felande SD-kort sätter dina filer i riskzonen för dataförlust. Om ett SD-kort inte tas om hand om på rätt sätt kan det drabbas av olika filfel och till och med bli oanvändbart. För att maximera SD-kortets livslängd och säkerställa dess tillförlitliga prestanda finns här några tips du kan följa:

 • Defragmentera aldrig ett minneskort. Det finns inga mekaniska rörliga delar i ett SD-kort. Detta innebär att defragmentering av ditt kort kanske inte hjälper mycket, men det kommer att räknas som extra skrivcykler, vilket bidrar till slitage.
 • Använd det lämpliga filsystemet. Använd FAT32 istället för ett journaliserande filsystem (som NTFS), vilket kommer att skriva oftare och förkorta SD-kortets livslängd.
 • Undvik att förvara ditt kort i ofördelaktiga förhållanden. Se till att du förvarar minneskort på en sval och torr plats så att deras kontaktstift inte rostar och korroderar över tid.
 • Begränsa formatering. Att formatera ditt SD-kort bidrar till SD-kortets skrivcykler. Försök att endast formatera kortet när det är nödvändigt.

Slutsats

Att ta hand om ditt SD-kort är viktigt för att säkerställa dess livslängd och tillförlitlighet. Även om det inte finns något exakt sätt att bestämma kortets hälsa, finns det faktorer du kan vara uppmärksam på som tyder på ett döende kort: långsammare läs-/skrivhastigheter, olika felmeddelanden som plötsligt dyker upp, slumpmässiga filer som visas, ett omöjligt att upptäcka SD-kort, och filkorruption, bland annat.

Ett SD-kortfel kan leda till förlust av data. Och eftersom du inte kan komma åt kortet rekommenderas det att välja ett kraftfullt dataåterställningsverktyg som Disk Drill för att skapa en diskavbildning och skanna den bilden för dina förlorade filer.

Självklart kan du få ut mesta möjliga av ditt SD-kort och bromsa dess åldrande om du undviker att defragmentera ditt kort, använder det lämpliga filsystemet när du formaterar, förvarar ditt minneskort på en sval och torr plats, och endast formaterar ditt kort när det är nödvändigt.

Vanliga frågor:

Tyvärr finns inga verktyg för att exakt kontrollera SD-kortets livslängd. Det finns dock olika faktorer som du kan övervaka för att avgöra om ditt kort börjar försämras: användningsmönster, läs-/skrivhastigheter, filfel och korruption, samt oläsliga SD-kort.
Inte direkt. Att läsa data från ett SD-kort bidrar inte så mycket till dess slitage. Det är skrivning av data på ett SD-kort som påverkar kortets livslängd mer avsevärt. Skrivcykler för minneskort är begränsade. Att spara filer, formatera och andra liknande processer får ditt kort att slitas ut med tiden.
Det finns ingen etablerad frekvens för att byta ut ditt SD-kort. Hur ofta du behöver byta ut ditt kort beror på hur du använder och övervakar SD-kortets livslängd. Men SD-kort av högre kvalitet har vanligtvis längre livslängd och tål fler skrivcykler. För inte så omfattande användning kan ditt SD-kort hålla i flera år.
Medan formatering lägger till skrivcykler på SD-kortet, skulle formatering av ditt kort inte väsentligt försämra det. Dock kan frekvent formatering påskynda försämringen, så försök att inte överdriva det.
Ja. SD-kort kan användas i 5 år eller mer, beroende på hur du tar hand om dem. Ändå kommer ett SD-korts livslängd att bero på kvaliteten på ditt kort, tillsammans med andra faktorer, där kort av lägre kvalitet är mer benägna att ha sämre flashminne.
Emma Collins är en innehållsskribent som har skrivit teknikhandböcker och instruktionsguider relaterade till hennes breda intressen inom teknik. Hon har skrivit artiklar om Windows, Android, iOS, sociala medier, spel med mera som teknikskribent i över 5 år.
Godkänd av
12 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, databasadministration och hårdvarureparation.
0 COMMENTS
This field is required
This field is required
We respect your privacy; your email address will not be published.

We respect your privacy; your email address will not be published.

You have entered an incorrect email address!
This field is required