Hur man återställer raderade PDF-filer i Windows – Bästa metoderna

Skriven av
47

Hur man återställer PDF-filer

PDF-filformatet har blivit en de facto-standard för överföring av viktiga dokument tack vare sin förmåga att bevara komplex formatering över olika enheter. Men trots att otaliga individer och företag litar på det varje dag, vet inte många människor hur man återställer raderade PDF-dokument.

Syftet med denna artikel är att belysa återställning av PDF-filer genom att tillhandahålla detaljerade steg-för-steg-instruktioner som vem som helst enkelt kan följa.

Hur hittar man PDF-filer på en dator?

Bara för att dina PDF-filer verkar vara borta för alltid betyder det inte att de verkligen är det. Innan du försöker återställa PDF-filer bör du först leta efter dina PDF-filer på platser där du inte normalt skulle förvänta dig att hitta dem. Den goda nyheten är att både Windows och Mac har en inbyggd sökfunktion som låter dig hitta alla PDF-filer på din dator.

För att hitta PDF-filer på Windows:

 1. Öppna Utforskaren.
 2. Välj valfri lagringsenhet där du förväntar dig att dina PDF-filer finns.
 3. Ange följande sträng i sökfältet och tryck på Enter:
  ext:.pdf

  Hitta PDF-filer på Windows

 4. Vänta på att Utforskaren avslutar sökningen efter filer med filändelsen .pdf.
 5. Gå igenom resultaten och leta efter dina PDF-filer.

Att hitta PDF-filer på Mac:

 1. Starta Finder.
 2. Mata in “pdf” (utan citattecknen) i Finders sökfält.
 3. Välj Typer: PDF-dokument.Hitta PDF-filer på Mac
 4. Vänta tills Finder har avslutat sökningen efter filer med filändelsen .pdf.
 5. Gå igenom resultaten och leta efter dina PDF-filer.

Var lagras PDF-filer på Windows och Mac?

På Windows och Mac lagras PDF-filer vanligtvis i Dokumentmappen:

 • Windows: C:\Användare\användarnamn\Dokument
 • Mac: /EnhetensNamn/Användare/användarnamn/Dokument/

Hur återställer man en raderad PDF-fil?

I de flesta fall är det möjligt att återställa raderade PDF-filer som råkat tas bort, men det är viktigt att agera snabbt och påbörja återställningsprocessen innan de raderade PDF-filerna skrivs över av nya data. Låt oss titta närmare på tre olika sätt att utföra återställning av raderade PDF-filer.

Lösning 1: Återskapa PDF-filer med hjälp av ett PDF-återställningsverktyg

Den här lösningen vi vill beskriva kan hjälpa dig att återställa även permanent raderade PDF-filer som inte längre finns i Papperskorgen. Vi pratar om PDF-återställningsverktyg, som är mjukvaruapplikationer vars syfte är att söka igenom en lagringsenhet efter raderade filer och få tillbaka dem i deras ursprungliga form.

Ett PDF-återställningsverktyg som gör hela processen otroligt enkel och levererar fantastiska resultat är Disk Drill, och det fungerar på både Windows och Mac.

Att återställa PDF-filer med Disk Drill för Windows:

 1. Ladda ner och starta Disk Drill för Windows.
 2. Välj den lagringsenhet där PDF-filerna lagrades och klicka på Sök efter förlorad data.Sökning efter raderade PDF-filer
 3. Använd filtren för filformat till vänster för att begränsa sökresultaten tills du hittar PDF-filen du letar efter.
 4. Klicka i kryssrutan bredvid alla PDF-filer du vill återskapa och klicka på den blå Återställ-knappen längst ner.
 5. Ange mappen för återställning och klicka på OK.Återställ PDF-filer på Windows

Att återställa PDF-filer med Disk Drill för Mac:

 1. Ladda ner och starta Disk Drill för Mac.
 2. Klicka på Återställ-knappen intill enhet där dina PDF-filer var lagrade innan de raderades.Enheten där dina PDF-filer var lagrade
 3. Se i återställningsmapparna och hitta dina PDF-filer med hjälp av förhandsgranskningsfunktionen.
 4. Välj varje PDF-fil du vill återställa och klicka på Återställ-knappen.
 5. Ange var du vill att Disk Drill ska återställa de raderade filerna och klicka på Välj.Återställ utvalda PDF-filer på Mac

Förutom PDF-filer kan Disk Drill återställa hundratals andra filformat, inklusive alla populära dokumentfilformat, såsom DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, XML, TEX, ODT, ODS, ODP, NUMBERS, PAGES med flera.

Lösning 2: Kontrollera säkerhetskopior och temporära filer

Om du regelbundet säkerhetskopierar dina filer har du tur eftersom du helt enkelt kan återställa alla förlorade PDF-filer från en säkerhetskopia. Tyvärr säkerhetskopierar de flesta användare inte sina data regelbundet, vilket innebär att denna enkla lösning inte kommer att fungera för dem.

Men innan du provar vår andra lösning bör du leta efter dina PDF-filer bland temporära filer:

 • Windows: C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\1X.0\AutoSave\
 • Mac: Öppna Terminal-applikationen och skriv: echo $TMPDIR

Tänk bara på att temporära filer kan ha riktigt konstiga namn och ännu konstigare filändelser, så låt inte det förvirra dig och försök inte öppna temporära filer i din favorit-PDF-läsare.

Lösning 3: Återställ PDF-filer från papperskorgen

Både Windows och Mac har en särskild mapp för raderade filer, som kallas Papperskorgen och Skräpkorgen respektive. Att återställa PDF-filer från Papperskorgen och Skräpkorgen är enkelt, men det är osannolikt att du kommer att kunna använda denna metod för att få tillbaka PDF-filer som sparats på ett USB-minne eller någon annan extern lagringsenhet.

För att återställa PDF-filer från Papperskorgen i Windows:

 1. Öppna Papperskorgen genom att klicka på dess skrivbordsikon. Du kan också få åtkomst till Papperskorgen genom att skriva shell:RecycleBinFolder i dialogrutan Kör (Win + R).
 2. Markera de PDF-filer du vill återställa.
 3. Högerklicka på någon markerad PDF-fil och välj alternativet Återställ.Återställ PDF-filer från Papperskorgen i Windows

Återställa PDF-filer från Papperskorgen på Mac:

 1. Öppna Papperskorgen genom att klicka på dess ikon, som är placerad på höger sida eller längst ner i Dockan. Om du inte ser ikonen, kan du också öppna Papperskorgen genom att skriva följande kommando i ett Terminal-fönster:
  open .trash
 2. Bläddra igenom Papperskorgen och leta efter de PDF-filer du vill återställa. När du hittar dem, välj dem genom att antingen trycka och hålla ned kommandotangenten och sedan klicka på filerna eller genom att hålla ner vänster musknapp och dra markören runt dem.
 3. Högerklicka på någon av de markerade PDF-filerna och välj alternativet Lägg tillbaka.Återställ PDF-filer från Papperskorgen på Mac

Tips: Du kan ibland ångra raderingen av en PDF-fil genom att använda CTRL + Z på Windows eller Command + Z på Mac. Eftersom dessa två kommandon ångrar den föregående åtgärden hjälper de inte till att återställa PDF-filer som har raderats för länge sedan.

Hur återställer man en PDF till en tidigare version?

PDF-återställningsverktyg som Disk Drill kan återställa permanent raderade PDF-filer, men de kan inte hjälpa dig att få tillbaka PDF-filer som har blivit överskrivna. För att återställa en överskriven PDF-fil till en tidigare version behöver du återställa en äldre ögonblicksbild med hjälp av File History på Windows eller Time Machine på Mac.

Återställa en PDF till en tidigare version med filhistorik i Windows

 1. Öppna Utforskaren och högerklicka på mappen där de raderade PDF-filerna låg.
 2. Välj Återställ tidigare versioner.Select Restore previous versions
 3. Välj den mest relevanta säkerhetskopian i Fillistorik och klicka på den lilla pilen bredvid Öppna. Välj alternativet Öppna i Fillistorik. File History backup
 4. Välj PDF-filen du vill återskapa och klicka på den gröna Återskapa-knappen längst ner i förhandsgranskningsfönstret för att återskapa den. Recover PDF File from File History

Återställa en PDF till en tidigare version med Time Machine på Mac

 1. Öppna mappen som innehöll de raderade PDF-filerna.
 2. Klicka på Time Machine-ikonen som finns i menyraden och välj Ange Time Machine.Time Machine-ikon
 3. Hitta de PDF-filer du vill återställa med hjälp av tidsindikatorn på skärmens högra kant.
 4. Välj den PDF-fil du vill återställa och klicka på Återställ för att återställa den valda PDF-filen. Återställa en PDF med Time Machine

OBS: Metoden fungerar inte om du inte hade aktiverat Fildokumenthistorik eller Time Machine innan du förlorade din PDF-fil.

Hur reparerar man en skadad PDF-fil?

PDF-filer kan bli skadade efter en plötslig strömförlust, hårdvarufel eller malware-attack. Skadade PDF-filer är ibland oläsliga med PDF-läsare som Adobe Reader, som visar felmeddelanden som detta:

”Adobe Acrobat Reader kunde inte öppna ’[filename].pdf’ eftersom det antingen inte är en filtyp som stöds eller för att filen har skadats (till exempel skickades den som ett e-postbilaga och dekoderades inte korrekt).”

För att reparera en skadad PDF-fil har du två grundläggande alternativ:

 • Onlineverktyg för reparation av PDF: Onlineverktyg som iLovePDF eller PDF2Go kan snabbt och enkelt reparera skadade PDF-filer, men de innebär en viss integritetsrisk eftersom användarna måste ladda upp sina PDF-dokument på nätet.
 • Skrivbordsbaserade verktyg för reparation av PDF: Om du inte är redo att ladda upp dina PDF-filer online kan du använda ett skrivbordsbaserat verktyg för PDF-reparation som Sejda PDF Desktop eller PDF Repair Toolbox för att fixa korrupta PDF-filer direkt på din dator.

Slutsats

Det är säkert att säga att världen är beroende av PDF-filer. Utan dem skulle företag och organisationer ha svårt att dela viktiga dokument, och enskilda användare skulle hantera oändliga kompatibilitets- och formateringsproblem. PDF-filer är dock lika sårbara för oavsiktlig radering som andra filer, vilket är anledningen till att det är så viktigt att veta hur man återställer dem.

Vanliga frågor

Ja, en korrupt PDF kan återställas. Vilken fil som helst kan bli skadad. Och det kan hända när som helst. Lyckligtvis finns det olika återställningsverktyg tillgängliga som du kan använda för att reparera PDF-filer. Onlinetjänster, så som iLovePDF, låter dig ladda upp din fil för reparation. Webbplatsen kommer att åtgärda din PDF-fil i bakgrunden och leverera den fixade PDF:en till dig för nedladdning.
 1. Klicka på Välj PDF-fil och välj din korrupta PDF-fil. Alternativt, dra och släpp den direkt på sidan
 2. Klicka på Laga PDF
 3. När det är klart, klicka på Ladda ner fil
Eftersom onlinetjänster som iLovePDF kräver att du laddar upp din fil kan du vara orolig för integritetsriskerna som är förknippade med att ladda upp information till internet. Om detta är fallet kan du istället använda Recovery Toolbox för PDF.
 1. Ladda ner, installera och öppna Recovery Toolbox för PDF
 2. Välj PDF-filen du vill reparera/återställa
 3. Ange vart den återställda filen ska sparas
 4. Välj PDF-filversion
 5. Klicka på Spara fil
Om du har en Mac kan du använda Disk Drill för att återställa dina PDF-filer direkt från din telefon. Disk Drill är en lösning för dataåterställning som kan återställa dina filer, även efter radering.
 1. Ladda ner, installera och öppna Disk Drill. Se till att din Android-enhet är ansluten till datorn via USB
 2. I Disk Drill, klicka på din enhet och klicka Sök efter förlorade data
 3. När Disk Drill har slutfört skanningen, klicka på Granska funna data
 4. Välj de PDF-filer du vill återställa genom att kryssa i deras ruta. Klicka sen på Återställ
 5. Ange en plats där de återställda filerna ska sparas och tryck på OK
Om du av misstag har skrivit över en PDF-fil kan du återställa den till en tidigare version med hjälp av funktionen Filsökshistorik i Windows.
 1. Högerklicka på din PDF-fil och klicka på Återställ tidigare versioner
 2. Välj en annan version av din fil (en som är daterad innan du sparade den sist)
 3. Klicka på Återställ
Om du inte hade funktionen Filsökshistorik aktiverad på din dator kommer du att behöva återställa från en säkerhetskopia om en sådan finns tillgänglig.
Om den raderade PDF-filen inte kan återställas från Papperskorgen behöver du använda programvara för dataåterställning för att återställa filen. Även om filen inte visas finns det en chans att filen fortfarande fysiskt finns kvar på en del av enheten. Låt oss demonstrera detta med Disk Drill:
 1. Ladda ner, installera och öppna Disk Drill
 2. Välj enheten som innehöll filen och klicka sedan på Sök efter förlorad data
 3. När skanningen är klar klickar du på Granska hittade objekt och söker i listan efter PDF-filen
 4. Markera PDF-filen för återställning och klicka sedan på Återställ
 5. Välj plats för återställningen och klicka sedan på OK
PDF står för Portable Document Format, och det är ett dokumentfilformat som utvecklats av Adobe, företaget bakom Photoshop och andra professionella mjukvaruapplikationer. Dokument som sparas i PDF-filformatet har .pdf-tillägget, och de kan bibehålla textformatering och bilder på olika enheter, vilket innebär att ett PDF-kontrakt ser exakt likadant ut på en stationär dator som på en liten mobil enhet.