Czy powinieneś użyć CHKDSK /R czy /F: szczegółowa odpowiedź

manuviraj
Napisane przez
Zatwierdzone przez
286

Najczęściej używane parametry CHKDSK to /R oraz /F. Różnią się one zarówno funkcją, jak i czasem potrzebnym do ukończenia operacji. Więc którego z nich powinieneś użyć, CHKDSK /R czy /F? Żeby pomóc Ci podjąć decyzję, opiszemy oba parametry, jak działają oraz jak efektywnie wykorzystać polecenie CHKDSK.

Jaka jest różnica między /R a /F w CHKDSK?

Polecenie CHKDSK posiada liczne parametry, które można wykorzystać do modyfikacji działania polecenia i jego funkcji. Dwa z najbardziej popularnych to /R i /F, które oznaczają odpowiednio „napraw” oraz „napraw błędy”. Naprawa i naprawa błędów są synonimami, ale nie w kontekście CHKDSK. Podstawowa różnica między CHKDSK /F a CHKDSK /R polega na rodzaju naprawianych błędów.

Parametr /F /R
📋 Opis Wykrywa błędy i uszkodzenia w systemie plików dysku, który jest indeksem wszystkich plików i folderów na twoim dysku. Korzystając z analogii z bloga Ask Leo, można uznać system plików za Spis Treści książki. Parametr /F sprawdza, czy wszystkie wpisy są poprawne, prowadzą do właściwych stron i rozdziałów (plików i folderów) i czy wszystkie rozdziały mają swoje wpisy. Polecenie CHKDSK /R robi wszystko to, co /F, ale dodatkowo sprawdza stan zdrowia każdego fizycznego sektora na dysku. Określa, czy dane na każdym sektorze są czytelne. Jeśli nie, oznacza uszkodzone sektory jako „bad sectory” i, o ile są dostępne, dedykowane zapasowe sektory są wykorzystywane do zastąpienia tych złych sektorów. Gdy sektor zostanie oznaczony jako zły, nie jest już używany przez system Windows do przechowywania danych.
🕒 Czas wykonania Sprawdzanie każdego z sektorów dysku to mozolny proces, a polecenie CHKDSK /R może zająć kilka godzin, by się zakończyć. Szczególnie jeśli wykryje błędy i spróbuje je naprawić. Parametr /F zajmuje zazwyczaj znacznie mniej czasu na zakończenie. Zwykle czas potrzebny to mniej niż godzina, ale może być dłuższy, w zależności od dysku i błędów napotkanych przez CHKDSK.
❓ Kiedy używać Jeśli zauważysz jedynie drobne uszkodzenia danych na dysku i nie ma to wpływu na wydajność dysku, CHKDSK /F jest lepszym i szybszym wyborem. Jeśli obserwujesz, że dysk pracuje wolniej niż zwykle oraz losowe znikanie i pojawianie się danych, może to uzasadniać użycie polecenia CHKDSK /R.

Niezależnie od wybranego parametru, najlepiej pozwolić poleceniu CHKDSK na zakończenie pracy i nie wyłączać komputera nagle.

Jak uniknąć utraty danych spowodowanej przez używanie polecenia CHKDSK

Czasami uruchomienie polecenia CHKDSK może spowodować utratę danych. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy CHKDSK znajdzie zepsute sektory na dysku i spróbuje je naprawić. W zasadzie utrata danych to efekt uboczny, kiedy CHKDSK wykryje problemy na dysku i je naprawi.

Chociaż CHKDSK nie zawsze usunie niektóre pliki podczas naprawy dysku, lepiej być ostrożnym niż żałować. Oto, jak możesz uniknąć utraty danych spowodowanej przez uruchomienie polecenia CHKDSK /R lub CHKDSK /F.

Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, to po prostu uruchomić polecenie CHKDSK bez żadnych parametrów. W ten sposób CHKDSK tylko wyświetli status dysku, ale nie będzie próbować naprawiać dysku. Jednak w ten sposób nie wykorzystujesz do końca narzędzia CHKDSK, ponieważ błędy pozostają nienaprawione.Lepszą alternatywą jest wcześniejsze zrobienie kopii zapasowej wszystkich danych, a następnie uruchomienie komend CHKDSK /F lub CHKDSK /R, w zależności od potrzeb. Kopiowanie danych z już uszkodzonego dysku twardego może jednak nasilić jego problemy – a w niektórych przypadkach może być wręcz niemożliwe. Zalecamy stworzenie obrazu dysku i odzyskanie danych z tego obrazu przy pomocy wybranego przez siebie programu.

Do tego samouczka wybraliśmy Disk Drill, ponieważ pozwala on na stworzenie obrazu dysku oraz odzyskanie z niego danych w ramach jednego interfejsu. Jest kompatybilny ze wszystkimi typami urządzeń pamięciowych, rozpoznaje wszystkie główne systemy plików oraz ponad 400 formatów plików. Korzystając z Disk Drill, możesz nawet odzyskać dane, jeśli twój dysk ma niezdefiniowany system plików, czyli jest surowy (RAW) (CHKDSK nie działa na dyskach RAW).

Proces tworzenia obrazu dysku i odzyskiwania z niego danych jest dość prosty:

Krok 1: Użyj funkcji Kopia bajt po bajcie w Disk Drill

 1. Pobierz Disk Drill i zainstaluj go.
 2. Otwórz Disk Drill i kliknij na Kopia zapasowa dysku w sekcji Narzędzia dodatkowe.
 3. Wybierz dysk, którego obraz chcesz stworzyć, i kliknij na Kopia bajt po bajcie.Ekran kopii zapasowej dysku w Disk Drill.
 4. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać obraz dysku. Pamiętaj, że obraz dysku jest w zasadzie miękką kopią całego dysku, więc upewnij się, że miejsce docelowe ma wystarczająco dużo wolnej przestrzeni. Kliknij na OK.Okno z parametrami obrazu dysku w Disk Drill.
 5. Disk Drill utworzy obraz dysku. Proces ten może zająć trochę czasu, w zależności od wielkości dysku.

Krok 2: Odzyskaj dane z obrazu dysku

 1. Otwórz Disk Drill i przejdź do zakładki Urządzenia pamięciowe, znajdującej się pod sekcją Odzyskiwanie danych.
 2. Kliknij na Dołącz obraz dysku, wyszukaj obraz dysku, który utworzyłeś w poprzedniej sekcji, i kliknij go dwukrotnie. Zostanie on dodany jako napęd z etykietą „Zamontowany obraz” w interfejsie Disk Drill.Opcja dołączenia obrazu dysku w Disk Drill.
 3. Wybierz obraz dysku napędu i kliknij na Szukaj utraconych danych.Opcja szukania utraconych danych w Disk Drill.
 4. Kliknij na Przejrzyj znalezione elementy, aby zobaczyć pliki na napędzie. Możesz również filtrować pliki klikając na odpowiedni typ pliku (Zdjęcia, Wideo, Audio, Dokumenty, Archiwa i Inne).Ekran przeglądania znalezionych elementów w Disk Drill.
 5. Rozwiń sekcję Istniejące, aby zobaczyć pliki aktualnie znajdujące się na napędzie. Aby zobaczyć usunięte pliki, rozwiń sekcje Usunięte lub stracone i Zrekonstruowane.Sekcje odzyskiwania danych w Disk Drill.
 6. Wybierz pliki, które chcesz odzyskać. Disk Drill wyświetli podgląd aktualnie wybranego pliku, ale ręcznie możesz podejrzeć pliki klikając na ikonę oka obok nazwy pliku. Kliknij na Odzyskaj, gdy skończysz wybierać pliki.
 7. Lista plików możliwych do odzyskania w Disk Drill.Wybierz miejsce docelowe dla odzyskanych plików i kliknij Dalej.Monit o miejsce docelowe odzyskiwania w Disk Drill.
 8. Disk Drill odzyska wybrane pliki. Możesz odzyskać do 500 MB danych za darmo na systemie Windows. Dla dalszego odzyskiwania potrzebna będzie licencja.

Jak prawidłowo używać komendy CHKDSK

Wybór odpowiednich parametrów i korzystanie z poprawnej składni jest ważne podczas uruchamiania komendy CHKDSK.

Oto jak prawidłowo uruchomić komendę CHKDSK:

 1. Wyszukaj „cmd” w wyszukiwarce Windowsa (Windows + S). Kliknij prawym przyciskiem myszy na Wiersz poleceń > Uruchom jako administrator.
 2. Wpisz chkdsk /f lub chkdsk /r w konsoli i naciśnij Enter. Możesz również skanować konkretne partycje używając składni chkdsk X: /f (zamień X na literę partycji, jak C:, D:, itd.).
 3. Poczekaj aż proces CHKDSK zostanie zakończony. Czas potrzebny na ukończenie CHKDSK będzie zależeć od użytego parametru oraz od błędów, które narzędzie odnajdzie na dysku.

Na dyskach sformatowanych systemem plików NTFS (domyślnym systemem plików Windows), możesz użyć parametru /i, aby przeprowadzić mniej dokładne sprawdzenie wpisów indeksu. Dzięki temu czas potrzebny na zakończenie skanowania przez CHKDSK zostanie skrócony. Parametr /c również może zaoszczędzić czas kosztem mniej szczegółowego skanowania.

Bonus: Aby poznać różne parametry, których możesz użyć z CHKDSK oraz właściwy format składni dla tego narzędzia, możesz wykonać w CMD komendę CHKDSK /?.

Wspólne problemy podczas uruchamiania polecenia CHKDSK

Wielu użytkowników zgłasza pewne trudności podczas uruchamiania polecenia CHKDSK.

Poniżej wymieniono niektóre z tych problemów i sposoby skutecznego ich rozwiązania:

 • Nie można otworzyć woluminu dla bezpośredniego dostępu: Jeśli pojawi się ta wiadomość podczas uruchamiania CHKDSK, oznacza to, że wprowadziłeś nieprawidłową literę dysku. Komunikat może się również wyświetlić, jeśli składnia była poprawna, ale próbowałeś uruchomić CHKDSK na konkretnym folderze na dysku NTFS. W takim przypadku uruchom CHKDSK na całym dysku NTFS lub partycji, zamiast na konkretnym folderze. Sprawdź ponownie literę dysku partycji, którą chcesz skanować, korzystając z Eksploratora Windows, a następnie uruchom ponownie polecenie CHKDSK z poprawną literą dysku.
 • CHKDSK nie może być uruchomiony, ponieważ wolumin jest używany przez inny proces: Otrzymasz tę wiadomość, gdy próbujesz uruchomić CHKDSK na wewnętrznym dysku HDD komputera (który zawiera system operacyjny). Windows zapyta Ciebie, czy ma uruchomić skanowanie przy następnym uruchomieniu systemu. Wciśnij Y na tym ekranie i zrestartuj komputer, aby uruchomić CHKDSK. Możesz również wybrać uruchomienie CHKDSK z środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE).
 • CHKDSK utknął: CHKDSK może trwać kilka godzin, a czasem nawet cały dzień (na bardzo dużych dyskach). Dlatego jest prawdopodobne, że CHKDSK nie utknął i po prostu wykonuje swoje zadanie. Ale jeśli zauważysz, że dioda LED dysku twardego wcale nie miga, CHKDSK może być rzeczywiście zablokowany. W takim przypadku naciśnij ESC, aby zatrzymać proces i uruchom CHKDSK ponownie. Jeśli problem się powtórzy, uruchom polecenie sfc /scannow, a następnie polecenie CHKDSK.

Podsumowanie

Wybór odpowiednich parametrów dla CHKDSK jest ważny, ponieważ może zaoszczędzić dużo czasu. Pomaga również uniknąć przeciążenia dysku zbyt szczegółowymi skanowaniami, które nie były konieczne na początku. Niezależnie od używanych parametrów, nadal zalecamy wykonanie kopii zapasowej ważnych danych przed uruchomieniem narzędzia CHKDSK.

FAQ

Oba parametry skanują i naprawiają błędy na dysku, ale parametr /R wykonuje dokładniejsze skanowanie i trwa znacznie dłużej niż skan /F. Zalecamy najpierw uruchomienie skanowania CHKDSK /F i sprawdzenie, czy rozwiąże to problem z dyskiem. Jeśli nie, można przystąpić do wykonania skanowania CHKDSK /R.
Uruchomienie polecenia CHKDSK z parametrami takimi jak /R i /F naprawi błędy na dysku. Jednak uruchomienie polecenia bez jakichkolwiek parametrów wyświetli tylko status dysku, tzn. wykryje błędy, ale ich nie naprawi.
Najlepsza opcja dla CHKDSK zależy od rodzaju problemu, z jakim się spotykasz na dysku. Jeśli chodzi o niewielkie uszkodzenia danych i chcesz przeprowadzić regularne sprawdzanie dysku, lepiej jest wybrać skanowanie CHKDSK /F. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowego skanowania, użyj polecenia CHKDSK /R, ale musisz być przygotowany na to, że jego wykonanie zajmie sporo czasu.
CHKDSK może skanować Twój dysk (wewnętrzny lub zewnętrzny), o ile ma system plików rozpoznawany przez system Windows (nie zadziała na dyskach RAW). Narzędzie jest całkiem skuteczne i powinno naprawić wszelkie napotkane błędy systemu plików oraz uszkodzone sektory.
manuviraj
Manuviraj Godara to profesjonalny autor treści, który na swoim koncie ma ponad 4 lata doświadczenia. Jego stale rosnące zainteresowanie i doświadczenie z dziedziny technologii skłania go do tworzenia treści związanych z odzyskiwaniem danych i technologią konsumencką.
Zatwierdzone przez
12 lat doświadczenia w programowaniu, administracji bazami danych i naprawie sprzętu komputerowego.
This field is required
This field is required
We respect your privacy; your email address will not be published.

We respect your privacy; your email address will not be published.

You have entered an incorrect email address!
This field is required